رای استوری

Instagram با اضافه کرن قابلیت Story به برنامه خود تحولی در اپلیکیشن خود ایجاد کرد. این قابلیت استقبال بسیار زیادی داشت و هم اکنون در سراسر دنیا از این قابلیت استفاده زیادی می شود.

خرید رای استوری

شاید بسیار اتفاق افتاده باشد که در رابطه با موضوعی نظر دیگران را بخواهید اما دسترسی به نظر تمامی دوستانتان برای شما مقدور نباشد و یا این موضوع برایتان جنبه سرگرمی داشته و می خواهید موضوع جالبی  را با دوستانتان به اشتراک بگذارید و از طرفی برای جالبتر شدن موضوع بازخوردی از آن موضوع را هم از طرف دیگران دریافت کنید.

این امکان در اینستاگرام با ویژگی تحت عنوان نظرسنجی استوری اینستاگرام میسر شده است.

نمایش یک نتیجه