تامین کنندگان سال آینده قادر به تولید پنل OLED موردنیاز آیفون نخواهند بود

به گزارش بلومبرگ؛ تأمین‌کنندگان پنل‌های OLED قادر نخواهند بود نیاز اپل را در سال ۲۰۱۷ تأمین کنند و از این‌رو

ادامه